Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Kancelaria Notarialna Witamy Państwa na stronie kancelarii notarialnej
notariusz Joanny Wieprzkowicz - Łyżeń.
napisz 
Kancelaria Notarialna Świadczymy usługi notarialne zgodnie z najwyższymi standardami zastrzeżonymi dla zawodu notariusza zapewniając bezpieczeństwo obrotu prawnego. kontakt 

Kancelaria

Witamy Państwa na stronie kancelarii notarialnej notariusz Joanny Wieprzkowicz – Łyżeń.
Kancelaria notarialna usytuowana jest w centrum Skierniewic przy ulicy Jagiellońskiej 27, na skrzyżowaniu z ulicą Prymasowską, w bezpośrednim sąsiedztwie Starostwa Powiatowego, na pierwszym piętrze nowoczesnego budynku wyposażonego w windę.

Notariusz

Zakres usług notarialnych

Prawo rodzinne

umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, po ustaniu wspólności majątkowej […]

Spadki

testamenty, przyjęcia spadku, odrzucenie spadku,akty poświadczenia dziedziczenia po osobach zmarłych […]

Obrót nieruchomościami

umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przeniesienia własności nieruchomości, umowy darowizny […]

Poświadczenia

zgodności odpisu lub wyciągu, daty okazania dokumentu, pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu […]

Spółki

Sporządzamy czynności z zakresu prawa spółek, w tym: spółki osobowe, spółki kapitałowe […]

Pozostałe

pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, przyjęcie pieniędzy do depozytu notarialnego […]

Do czego przykładamy szczególną wagę?

Rolą notariusza jako osoby zaufania publicznego jest zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego. Podczas dokonywania czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw  i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
Notariusz ma obowiązek zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość podczas wykonywania czynności notarialnych. Informacji  o dokonanych czynnościach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.

Kancelaria z najwyższą starannością dba o dopełnienie powyższych obowiązków. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i z należytą powagą, tak aby czynność notarialna wywoływała skutki prawne zgodne z Państwa zamierzeniami.

W celu uzyskania informacji o wysokości podatków i opłat sądowych, taksy notarialnej oraz dokumentów niezbędnych do dokonania poszczególnych czynności, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie. Istnieje również możliwość umówienia się na rozmowę bezpośrednio z notariuszem  w siedzibie Kancelarii. Wszelkie konsultacje w ramach przygotowywanych przez nas czynności są bezpłatne.

Termin każdego ze spotkań dopasowujemy do wymagań naszych klientów. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii. Musi być to uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź charakterem czynności.