Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Czynności notarialne

Kancelaria notarialna dokonuje czynności notarialnych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów, w tym organów administracji publicznej.

Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają moc dokumentu urzędowego.

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza oraz sposób ich dokonywania reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Zakres usług notarialnych

Prawo rodzinne

umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, po ustaniu wspólności majątkowej […]

Spadki

testamenty, przyjęcia spadku, odrzucenie spadku,akty poświadczenia dziedziczenia po osobach zmarłych […]

Obrót nieruchomościami

umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przeniesienia własności nieruchomości, umowy darowizny […]

Poświadczenia

zgodności odpisu lub wyciągu, daty okazania dokumentu, pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu […]

Spółki

Sporządzamy czynności z zakresu prawa spółek, w tym: spółki osobowe, spółki kapitałowe […]

Pozostałe

pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, przyjęcie pieniędzy do depozytu notarialnego […]

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń: +48 883 242 484      pn-pt: 9:00- 17:00