Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Prawo

Jak odwołać pełnomocnictwo

Jak odwołać pełnomocnictwo?

W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałam istotę oraz znaczenie pełnomocnictwa, które może okazać się pomocne np. wtedy, gdy nie możemy samodzielnie dokonać jakiejś czynności prawnej (zobacz wpis: Pełnomocnictwo). Lektura niniejszego artykułu będzie pomocna dla osób, które już udzieliły pełnomocnictwa i zastanawiają się, co dalej można z nim zrobić. Czy przestaje ono obowiązywać po jakimś określonym czasie? […]

księgi wieczyste

Księga wieczysta- najważniejsze informacje

Księgi wieczyste stanowią zestawienie najważniejszych informacji dotyczących nieruchomości (między innymi działki, mieszkania, domu lub lokalu usługowego). Z perspektywy nabywcy nieruchomości księga wieczysta to jeden z ważniejszych dokumentów, z którymi obowiązkowo powinniśmy się zapoznać jeszcze przed sfinalizowaniem zakupu. Serdecznie zachęcam do lektury artykułu, z którego dowiecie się Państwo: Jakie informacje można znaleźć w księdze wieczystej? W […]

Ustanowienie hipoteki

Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej jest obowiązkową czynnością finalizującą zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Stanowi ona swego rodzaju zabezpieczenie dla banku na wypadek wystąpienia ewentualnych problemów w spłacie należności po stronie kredytobiorcy. Ze względu na to, że w większości przypadków to kredytobiorca samodzielnie musi postarać się o dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej, w dzisiejszym artykule postaram […]

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Hipotekę najczęściej wykorzystuje się do zabezpieczenia spłaty kredytu bądź pożyczki, a zatem stanowi ona pewnego rodzaju gwarancję dla wierzyciela, np. banku, że zobowiązanie to zostanie spełnione. W momencie gdy nadejdzie ten długo wyczekiwany moment spłaty kredytu przez dłużnika, hipotekę należy wykreślić z księgi wieczystej. Jak tego dokonać oraz od czego w ogóle zacząć?  Wykreślenie hipoteki […]

Notarialne poświadczenie podpisu

Notarialne poświadczenie podpisu.

Zdarza się, że przepisy obowiązującego prawa uzależniają ważność danego dokumentu od tego, czy zawiera on podpis poświadczony notarialnie. W tym celu konieczna okazuje się wizyta u notariusza, który w ramach swoich uprawnień jest upoważniony do stwierdzania pewnych faktów mających znaczenie prawne. Czym jest zatem notarialne poświadczenie podpisu i do czego najczęściej wykorzystuje się je w praktyce? […]

Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych

Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych

Ze swojej praktyki zawodowej notariusza mogę wyciągnąć jeden bardzo istoty wniosek dotyczący małżeństw. Osoby decydujące się na sformalizowanie swojego związku nie mają pojęcia, jakie prawne możliwości mają w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych. W zdecydowanej większości przypadków małżonkowie nie ingerują w automatyczne regulacje ustawowe. Skutkuje to zatem powstaniem pomiędzy nimi ustroju wspólności majątkowej z mocy prawa. […]

intercyza

Intercyza jako umowa rozdzielności majątkowej

Zgodnie z polskim prawem, zawierając związek małżeński, między małżonkami co do zasady powstaje ustrój wspólności majątkowej. Oznacza to, że wszystkie przedmioty (poza pewnymi wyjątkami) nabyte w trakcie trwania małżeństwa trafiają do majątku wspólnego małżonków. W momencie gdy chcemy zmienić domyślny ustrój wspólności ustawowej, należy podpisać odpowiednią umowę o rozdzielności majątkowej, potocznie zwaną jako intercyza. Ze […]

Umowa darowizny

Darowanie mieszkania, pieniędzy, a może biżuterii przekazywanej z pokolenia na pokolenie? Przedmiotem darowizny może być zasadniczo wszystko. Zarówno rzeczy nieruchome (nieruchomości: domy, mieszkania, grunty) oraz rzeczy ruchome (samochody, biżuteria, itp.) Ustawodawca, mając na względzie fakt, że jako ludzie nieustannie gromadzimy jakieś rzeczy, aby później móc je przekazać kolejnym osobom, uregulował w przepisach instytucję, dzięki której […]

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

W sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie załatwić pilnej sprawy osobiście, rozwiązaniem okazuje się być pełnomocnictwo. Jest to instytucja uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego, która umożliwia dokonanie danej czynności prawnej przez osobę, której ona nie dotyczy, a mimo wszystko wywiera skutki prawne względem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Poprawność w zakresie udzielenia pełnomocnictwa jest bardzo istotna, […]

Zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka – co przepada, a co zostaje?

Celem obu jest zabezpieczenie realizacji umowy (najczęściej przedwstępnej), jednak w momencie, w którym umowa nie dojdzie do skutku, konsekwencje, jakie ze sobą niosą, znacznie się od siebie różnią. Zadatek a zaliczka – którą z nich powinniśmy zwrócić w momencie niezrealizowania umowy? Która uprawnia do żądania zwrotu w podwójnej wysokości? Zapraszam do lektury. Zadatek, zaliczka i […]