Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Obrót nieruchomościami

Zakres czynności:

 • umowy sprzedaży nieruchomości – w tym warunkowe umowy sprzedaży i umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • umowy darowizny,
 • umowy zamiany,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy dożywocia – przeniesienie własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie,
 • umowy deweloperskie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego),
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,
 • umowy przeniesienia własności z innych tytułów prawnych (np. w zamian za przejęcie długu, w celu pokrycia udziałów w kapitale zakładowym spółki kapitałowej),
 • ustanawianie hipotek – (zarówno na rzecz osób fizycznych jak i osób prawnych, w tym banków,
 • ustanawianie służebności:osobistej, gruntowej, przesyłu,
 • przekształcanie spółdzielczych własnościowych praw do lokali w prawa odrębnej własności lokali (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych),
 • umowy przedwstępne – umowy na mocy których strony zobowiązują się do zawarcia danej umowy w przyszłości (w tym sprzedaży, zamiany, podziału majątku wspólnego między małżonkami, podziału majątku spadkowego między spadkobiercami, zniesienia współwłasności, darowizny, a także rozwiązanie umowy przedwstępnej),

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń: +48 883 242 484      pn-pt: 9:00- 17:00