Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Notarialne poświadczenie podpisu.

Notarialne poświadczenie podpisu

Zdarza się, że przepisy obowiązującego prawa uzależniają ważność danego dokumentu od tego, czy zawiera on podpis poświadczony notarialnie. W tym celu konieczna okazuje się wizyta u notariusza, który w ramach swoich uprawnień jest upoważniony do stwierdzania pewnych faktów mających znaczenie prawne. Czym jest zatem notarialne poświadczenie podpisu i do czego najczęściej wykorzystuje się je w praktyce?

W niniejszym wpisie postaram się przedstawić to zagadnienie możliwie najprościej, jednocześnie poruszając najważniejsze kwestie, które odgrywają istotne znaczenie w praktyce z perspektywy obywatela.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Czym jest notarialne poświadczenie podpisu i jakie skutki wywołuje?

Notarialne poświadczenie podpisu to nic innego, jak potwierdzenie przez uprawnioną do tego osobę (którą jest notariusz), że podpis widniejący na dokumencie został rzeczywiście złożony przez wskazaną osobę. Jedną z zalet notarialnego poświadczenia podpisu jest to, że pozwala ono zabezpieczyć przebieg transakcji dokumentowanej określoną umową. Z kolei w niektórych sytuacjach złożenie podpisu w takiej formie jest po prostu konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Co więcej, poświadczony może być nie tylko podpis złożony osobiście w kancelarii notarialnej w obecności notariusza. Istnieje także możliwość, by notariusz uwiarygodnił podpis złożony na dokumencie w innych okolicznościach. Wówczas notariusz stwierdza tożsamość osoby, która złożyła podpis wcześniej (przed wizytą w kancelarii) oraz przyjmuje jej oświadczenie co do tego, że podpis jest prawdziwy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że notariusz – poza poświadczeniem własnoręczności podpisu – może poświadczyć również:

  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  • datę okazania dokumentu;
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Stanowi o tym wprost art. 96 ustawy Prawo o notariacie.

Mając na uwadze powyższe rodzaje poświadczeń notarialnych, przejdźmy do bardziej praktycznych kwestii życia codziennego.

Jakie dokumenty najczęściej wymagają opatrzenia notarialnym poświadczeniem podpisu?

Notarialne poświadczenie podpisu jest niezbędne na przykład przy:

  • oświadczeniu o wyrażeniu zgody na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia wpisanego na podstawie zawartej umowy deweloperskiej. Chodzi o roszczenie, jakie ma nabywca lokalu mieszkalnego do dewelopera, tj. roszczenia o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu na warunkach określonych w umowie deweloperskiej;
  • umowie sprzedaży udziałów w sp. z o.o.;
  • zbyciu przedsiębiorstwa lub udziałów w nim;
  • poświadczeniu wzorów podpisów członków organów osób prawnych;
  • oświadczeniu o zrzeczeniu się służebności osobistej przez uprawnionego i wyrażeniu zgody na jej wykreślenie z księgi wieczystej;
  • umowie sprzedaży ogródka działkowego (tzw. działka ROD).

Jak w praktyce wygląda notarialne poświadczenie podpisu?

Osoba składająca podpis powinna mieć pełną zdolność do czynności prawnych. W rezultacie, w pierwszej kolejności notariusz sprawdza tożsamość zainteresowanego. Następnie prosi go albo o podpisanie danego dokumentu w swojej obecności, albo o złożenie oświadczenia, że wcześniej złożony na dokumencie podpis był złożony przez daną osobę.

Notarialne poświadczenie podpisu następuje poprzez umieszczenie na dokumencie przez notariusza: odpowiedniej klauzuli poświadczeniowej zawierającej datę i miejsce sporządzenia poświadczenia, pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisu. W niektórych przypadkach, na życzenie klienta, na dokumencie można umieścić również informację o godzinie złożenia podpisu.

Uwaga!

Na zakończenie warto zauważyć, iż notarialne poświadczenie podpisu odnosi się jedynie do własnoręczności samego podpisu. Poświadczenie podpisu nie ma zatem związku z treścią dokumentu, na którym podpis widnieje.

Podsumowanie 

Mając na uwadze powyższe, notarialnego poświadczenia podpisu można dokonać wyłącznie przed notariuszem, a do wyboru mamy dwa warianty. Pierwszy z nich przewiduje konieczność złożenia podpisu w obecności notariusza. Drugi natomiast wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia, w którym stwierdzimy, że wcześniej złożony podpis był złożony przez nas.

Opracowała: Joanna Wieprzkowicz-Łyżeń

Źródło: Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

„Lex est quod notamus”

To co piszemy, stanowi prawo


KONTAKT

ul. Jagiellońska 27, lok. 7
96-100 Skierniewice

Tel: 883 242 484
joanna.wieprzkowicz-lyzen@notariusze.lodz.pl