Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Category

PRAWO RODZINNE
Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych
Ze swojej praktyki zawodowej notariusza mogę wyciągnąć jeden bardzo istoty wniosek dotyczący małżeństw. Osoby decydujące się na sformalizowanie swojego związku nie mają pojęcia, jakie prawne możliwości mają w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych. W zdecydowanej większości przypadków małżonkowie nie ingerują w automatyczne regulacje ustawowe. Skutkuje to zatem powstaniem pomiędzy nimi ustroju wspólności majątkowej z mocy prawa....
czytaj...
intercyza
Zgodnie z polskim prawem, zawierając związek małżeński, między małżonkami co do zasady powstaje ustrój wspólności majątkowej. Oznacza to, że wszystkie przedmioty (poza pewnymi wyjątkami) nabyte w trakcie trwania małżeństwa trafiają do majątku wspólnego małżonków. W momencie gdy chcemy zmienić domyślny ustrój wspólności ustawowej, należy podpisać odpowiednią umowę o rozdzielności majątkowej, potocznie zwaną jako intercyza. Ze...
czytaj...
Co należy do kogo? W prawie polskim zasadą ogólną jest, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków....
czytaj...