Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Category

POZOSTAŁE
Jak odwołać pełnomocnictwo
W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałam istotę oraz znaczenie pełnomocnictwa, które może okazać się pomocne np. wtedy, gdy nie możemy samodzielnie dokonać jakiejś czynności prawnej (zobacz wpis: Pełnomocnictwo). Lektura niniejszego artykułu będzie pomocna dla osób, które już udzieliły pełnomocnictwa i zastanawiają się, co dalej można z nim zrobić. Czy przestaje ono obowiązywać po jakimś określonym czasie?...
czytaj...
Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej jest obowiązkową czynnością finalizującą zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Stanowi ona swego rodzaju zabezpieczenie dla banku na wypadek wystąpienia ewentualnych problemów w spłacie należności po stronie kredytobiorcy. Ze względu na to, że w większości przypadków to kredytobiorca samodzielnie musi postarać się o dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej, w dzisiejszym artykule postaram...
czytaj...
Notarialne poświadczenie podpisu
Zdarza się, że przepisy obowiązującego prawa uzależniają ważność danego dokumentu od tego, czy zawiera on podpis poświadczony notarialnie. W tym celu konieczna okazuje się wizyta u notariusza, który w ramach swoich uprawnień jest upoważniony do stwierdzania pewnych faktów mających znaczenie prawne. Czym jest zatem notarialne poświadczenie podpisu i do czego najczęściej wykorzystuje się je w praktyce?...
czytaj...
Darowanie mieszkania, pieniędzy, a może biżuterii przekazywanej z pokolenia na pokolenie? Przedmiotem darowizny może być zasadniczo wszystko. Zarówno rzeczy nieruchome (nieruchomości: domy, mieszkania, grunty) oraz rzeczy ruchome (samochody, biżuteria, itp.) Ustawodawca, mając na względzie fakt, że jako ludzie nieustannie gromadzimy jakieś rzeczy, aby później móc je przekazać kolejnym osobom, uregulował w przepisach instytucję, dzięki której...
czytaj...
Pełnomocnictwo
W sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie załatwić pilnej sprawy osobiście, rozwiązaniem okazuje się być pełnomocnictwo. Jest to instytucja uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego, która umożliwia dokonanie danej czynności prawnej przez osobę, której ona nie dotyczy, a mimo wszystko wywiera skutki prawne względem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Poprawność w zakresie udzielenia pełnomocnictwa jest bardzo istotna,...
czytaj...
Co to jest hipoteka
Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, uregulowanym w przepisach ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W związku z tym, że kwestia ta ma dość powszechny wymiar praktyczny, w dzisiejszym wpisie zajmę się omówieniem tego, co to jest hipoteka oraz odpowiem na pytania: Co może być przedmiotem hipoteki, czyli jakie byty prawne można obciążyć hipoteką? Jakie rodzaje...
czytaj...
Umowa o dożywocie - na czym polega?
Umowa o dożywocie to jedna ze starszych konstrukcji prawnych, która pozwala przekazać własność nieruchomości, przy zagwarantowaniu dotychczasowemu jej właścicielowi miejsca zamieszkania, utrzymania i opieki. Ze względu na swój charakter, z tym rodzajem umowy w praktyce najczęściej można spotkać się przy przekazywaniu domów, mieszkań czy gospodarstw rolnych z pokolenia na pokolenie. Wówczas nabywca mieszka wraz z...
czytaj...