Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Ustanowienie hipoteki

Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej jest obowiązkową czynnością finalizującą zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Stanowi ona swego rodzaju zabezpieczenie dla banku na wypadek wystąpienia ewentualnych problemów w spłacie należności po stronie kredytobiorcy. Ze względu na to, że w większości przypadków to kredytobiorca samodzielnie musi postarać się o dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej, w dzisiejszym artykule postaram się wytłumaczyć Państwu, jak ustanowić hipotekę krok po kroku. 

Zapraszam do lektury.

Czym właściwie jest hipoteka?

Pozwólcie Państwo, że zacznę od spojrzenia na hipotekę z prawniczego punktu widzenia. Hipotekę zalicza się do ograniczonych praw rzeczowych, uregulowanych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Wymiernym skutkiem jej ustanowienia jest fakt, że wierzyciel (którym w przypadku kredytów hipotecznych jest zazwyczaj bank), może zabezpieczyć swoje interesy na nieruchomości, w momencie gdy Ty (jako kredytobiorca), nie wywiążesz się ze zobowiązania. A mówiąc prościej, przestaniesz płacić należne, ustanowione przez bank, raty.

W praktyce bardzo często używa się sformułowania hipoteka jako synonim kredytu hipotecznego. Mimo że każdy wie, o co chodzi, z prawnego punktu widzenia takie nazewnictwo jest nieprawidłowe. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w tym artykule: Co to jest hipoteka?

Hipoteka – jako prawo – powstaje dopiero wtedy, gdy zostanie dokonany stosowny wpis w księdze wieczystej.

Jak ustanowić hipotekę?

Hipotekę można ustanowić na dwa sposoby: samodzielnie lub korzystając z usług notariusza. W przypadku samodzielnego ustanowienia hipoteki- w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, należy złożyć wniosek o ustanowienie hipoteki. Należy go wypełnić w dwóch egzemplarzach, czytelnie (drukowanymi literami lub na komputerze) i uważać, aby na dokumencie nie było żadnych skreśleń lub pomyłek. Wszystkie pola, które powinny zostać puste, należy przekreślić. W przypadku bankowych kredytów hipotecznych do wniosku należy dołączyć również otrzymane z banku zaświadczenie o udzieleniu kredytu.

Jak ustanowić hipotekę? Wniosek KW-WPIS

Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej składa się na formularzu KW-WPIS. Można go uzyskać chociażby na stronach internetowych sądów, które posiadają wydziały ksiąg wieczystych. We wniosku należy wskazać takie informacje, jak:

 • dane sądu rejonowego ze wskazaniem działu ksiąg wieczystych,
 • numer księgi wieczystej,
 • numer oraz datę zawarcia umowy kredytowej, której zabezpieczeniem ma być hipoteka,
 • wysokość hipoteki,
 • rodzaj hipoteki (np. hipoteka umowna),
 • termin spłaty kredytu,
 • wysokość oprocentowania kredytu,
 • powód, dla którego jest ustanawiana hipoteka,
 • dane osoby wnioskującej o hipotekę,
 • dane banku udzielającego kredytu.

Jak długo czeka się na wpis do księgi wieczystej?

Na dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej przez sąd zwykle trzeba czekać kilka miesięcy. Niestety nie ma na to wpływu fakt, czy wnioskujemy o ustanowienie hipoteki samodzielnie, jako kredytobiorcy, czy dokonuje tego w naszym imieniu notariusz.

Opłaty związane z hipoteką

 • Opłata sądowa od wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej – 200 zł.
 • Opłata sądowa od wniosku o wykreślenie hipoteki – 100 zł.
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki w przypadku zawarcia umowy kredytu hipotecznego – 19 zł.

Jak ustanowić hipotekę? Podsumowanie

Ustanowienie hipoteki to ważny krok w całym procesie związanym z kredytem. Dla kredytobiorcy jest to pewnego rodzaju sfinalizowanie zaciągniętego zobowiązania, a z drugiej strony – dopiero początek jego spłaty. Kredyty hipoteczne zazwyczaj zaciągane są na okres 30 lat, więc – skoro trafiliście Państwo na ten wpis – zapewne jesteście dopiero na początku swojej drogi. Mimo tego już teraz zachęcam Was do przeczytania artykułu dotyczącego wykreślenia hipoteki: Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Opracowała: Joanna Wieprzkowicz-Łyżeń

Źródło: Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

„Lex est quod notamus”

To co piszemy, stanowi prawo


KONTAKT

ul. Jagiellońska 27, lok. 7
96-100 Skierniewice

Tel: 883 242 484
joanna.wieprzkowicz-lyzen@notariusze.lodz.pl