Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Księga wieczysta- najważniejsze informacje

księgi wieczyste

Księgi wieczyste stanowią zestawienie najważniejszych informacji dotyczących nieruchomości (między innymi działki, mieszkania, domu lub lokalu usługowego). Z perspektywy nabywcy nieruchomości księga wieczysta to jeden z ważniejszych dokumentów, z którymi obowiązkowo powinniśmy się zapoznać jeszcze przed sfinalizowaniem zakupu. Serdecznie zachęcam do lektury artykułu, z którego dowiecie się Państwo:

 • Jakie informacje można znaleźć w księdze wieczystej?
 • W jaki sposób jest zbudowana księga wieczysta?
 • Jak ustalić numer księgi wieczystej?
 • Jak zaktualizować dane zawarte w księdze?

Jakie informacje można znaleźć w księdze wieczystej?

Zgodnie z tym, o czym wspomniałam we wstępie, w każdej księdze wieczystej sprawdzicie Państwo szereg różnych informacji, dotyczących między innymi:

 • danych właściciela bądź współwłaścicieli nieruchomości,
 • dokładnego położenia nieruchomości,
 • przeznaczenia lokalu,
 • opisu lokalu,
 • powierzchni budynków i nieruchomości gruntowych,
 • danych dotyczących założenia księgi,
 • wniosków o wpis,
 • hipoteki i hipoteki przymusowej,
 • praw przysługujących osobom trzecim,
 • służebności,
 • umów pierwokupu, dożywocia.

Księgi wieczyste najważniejsze informacje.

Budowa księgi

Informacje zawarte w księgach wieczystych są jawne. Oznacza to, że może je przeglądać każdy, kto posiada na przykład jej numer. Taką możliwość zapewnia nam system Elektroniczne Księgi Wieczyste.

Jednak zanim zaczniecie Państwo korzystać z tej możliwości – ważne, żebyście wiedzieli, jak się po nich „poruszać”. Każda księga wieczysta jest taka sama i dzieli się na cztery główne działy. Taki podział znacznie ułatwia znalezienie informacji, których poszukujemy. Bez względu na to, czy to będzie mieszkanie, czy też działka z kilkoma domami – budowa księgi pozostaje taka sama.

 • I dział składa się z dwóch części:
 1. Dział I-O – „Oznaczenie nieruchomości” – dział ten zawiera szczegółowe oznaczenie nieruchomości pochodzące z rejestru gruntów (katastru, ewidencji gruntów), w tym dla przykładu: położenie danej nieruchomości.
 2. Dział I-Sp – „Spis praw związanych z nieruchomością” w tym dziale znajdują się prawa związane z wybraną nieruchomością.
 • II dział – obejmuje informacje dotyczące praw związanych z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, między innymi dane właściciela (imię i nazwisko, PESEL – choć nie zawsze), numer repertorium aktu notarialnego lub innej podstawy nabycia nieruchomości.
 • III dział – zawiera informacje o ograniczonych prawach rzeczowych, roszczeniach, innych ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością.
 • IV dział – mieści informacje o hipotekach na nieruchomości.

Jak ustalić numer księgi wieczystej?

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie poproszenie o podanie numeru księgi wieczystej właściciela nieruchomości. Wówczas możemy uzyskać do niej dostęp dzięki systemowi, o którym wcześniej wspominałam: Elektroniczne Księgi Wieczyste. Numer księgi wieczystej można ustalić również drogą urzędową, w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego sądu rejonowego. Aby uzyskać taką informację, należy wykazać fakt bycia właścicielem nieruchomości lub swój interes prawny.

Co w przypadku, gdy w księdze wieczystej widnieje nieaktualna już informacja?

Jeśli dostrzeżecie Państwo, że jakakolwiek informacja figurująca w księdze wieczystej prowadzonej dla waszej nieruchomości jest nieaktualna, najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z sekretariatem ksiąg wieczystych. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy:

 1. zmianie uległa powierzchnia lub oznaczenie danej nieruchomości – w takim przypadku należy złożyć wniosek o sprostowanie działu I księgi wieczystej na podstawie odpowiedniego dokumentu jakim jest co do zasady wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej.
 2. należy całkowicie wykreślić z księgi wieczystej dany wpis, np.
  • gdy służebność osobista na rzecz osoby fizycznej wpisana w dziale III księgi wieczystej uległa wygaśnięciu z powodu śmierci tej osoby. W takim przypadku należy złożyć wniosek o wykreślenie wpisu służebności z księgi wieczystej, a podstawą do wykreślenia będzie odpis skrócony aktu zgonu tej osoby,
  • gdy w dziale IV księgi wieczystej widnieje informacja o wpisie hipoteki, podczas gdy wierzytelność zabezpieczona hipoteką już wygasła (np. został już spłacony kredyt hipoteczny). W takim przypadku należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. (Przeczytaj artykuł: Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?)

Opracowała: Joanna Wieprzkowicz-Łyżeń

Źródło: Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

„Lex est quod notamus”

To co piszemy, stanowi prawo


KONTAKT

ul. Jagiellońska 27, lok. 7
96-100 Skierniewice

Tel: 883 242 484
joanna.wieprzkowicz-lyzen@notariusze.lodz.pl