Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej

Hipotekę najczęściej wykorzystuje się do zabezpieczenia spłaty kredytu bądź pożyczki, a zatem stanowi ona pewnego rodzaju gwarancję dla wierzyciela, np. banku, że zobowiązanie to zostanie spełnione. W momencie gdy nadejdzie ten długo wyczekiwany moment spłaty kredytu przez dłużnika, hipotekę należy wykreślić z księgi wieczystej. Jak tego dokonać oraz od czego w ogóle zacząć? 

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – od czego zacząć?

Na wstępie warto zaznaczyć, iż wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie następuje automatycznie, na przykład po całkowitej spłacie zobowiązania. Aby tego dokonać, potrzebujemy zgody banku, który udzielił nam kredytu. Dokonuje tego poprzez tak zwany kwit mazalny. Jest to oświadczenie banku, w którym potwierdza on, że dług zabezpieczony hipoteką został w pełni uregulowany i hipotekę można wykreślić. Najczęściej banki przygotowują kwit mazalny automatycznie po zaksięgowaniu ostatniej raty kredytu. W innym przypadku należy samodzielnie ubiegać się o jego wystawienie.

Jakie informacje powinien zawierać kwit mazalny?

Kwit mazalny powinien przede wszystkim zawierać:

  • dane kredytobiorcy,
  • numer umowy kredytu hipotecznego,
  • numer księgi wieczystej,
  • zapis potwierdzający całkowitą spłatę kredytu hipotecznego,
  • zapis wyrażający jednoznaczną zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Kto może wykreślić hipotekę?

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej spoczywa na właścicielu nieruchomości. Z drugiej strony jednak, kolejne przepisy tego aktu normatywnego nakładają również pewne obowiązki na wierzyciela, którym najczęściej będzie bank udzielający kredytu.

W myśl art. 100 ww. ustawy:

„W razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej”.

Przepis ten odgrywa bardzo istotną rolę w całej procedurze wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Mimo, iż wniosek o wykreślenie hipoteki składa właściciel nieruchomości, zobowiązuje on również bank do wydania stosownego dokumentu, potwierdzającego spłatę kredytu, który był zabezpieczony hipoteką.

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej krok po kroku?

  1. Uzyskaj zgodę banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.
  2. Wypełnij i złóż stosowny wniosek (KW-WPIS) o wpis w księdze wieczystej w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Formularz znajdziesz między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
  3. Po wniesieniu wniosku należy wnieść stosowną opłatę (o niej w dalszej części artykułu).
  4. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie banku o spłaceniu zadłużenia (kwit mazalny) oraz dowód

Ile czasu trwa wykreślenie hipoteki?

Jak to zwykle bywa przy czynnościach, w których biorą udział sądy, to zależy (od wydziałów, liczby spraw jakimi są one obłożone itd.). Można jednak przyjąć, że czas rozpatrywania wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej może wynosić kilka miesięcy. Po usunięciu hipoteki z księgi wieczystej otrzymacie Państwo stosowne potwierdzenie od banku, w którym zaciągnęliście zobowiązanie.

Jeśli jesteście Państwo ciekawi, jakie roszczenia zabezpiecza hipoteka oraz ile wynoszą opłaty z nią związane, przeczytajcie również ten artykuł: Co to jest hipoteka?

Opracowała: Joanna Wieprzkowicz-Łyżeń

Źródło: Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

„Lex est quod notamus”

To co piszemy, stanowi prawo


KONTAKT

ul. Jagiellońska 27, lok. 7
96-100 Skierniewice

Tel: 883 242 484
joanna.wieprzkowicz-lyzen@notariusze.lodz.pl