Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Day

13 lipca, 2021
Co należy do kogo? W prawie polskim zasadą ogólną jest, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków....
czytaj...