Telefon
+ 48 883 242 484
Zapraszamy
pn-pt: 9:00- 17:00

Prawo

Tytuł egzekucyjny

Tytuł egzekucyjny – słynne trzy siódemki

Tytuł egzekucyjny odgrywa bardzo istotną rolę w stosunkach pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Mimo iż z reguły zakłada się, że zabezpiecza on interesy samego wierzyciela, chroni on również drugą stronę stosunku prawnego. Z niniejszego artykułu dowiecie się Państwo się, czym jest tytuł egzekucyjny, czemu służy w praktyce oraz w jaki sposób można go wykorzystać, aby zabezpieczyć […]

Co to jest hipoteka

Hipoteka

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, uregulowanym w przepisach ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W związku z tym, że kwestia ta ma dość powszechny wymiar praktyczny, w dzisiejszym wpisie zajmę się omówieniem tego, co to jest hipoteka oraz odpowiem na pytania: Co może być przedmiotem hipoteki, czyli jakie byty prawne można obciążyć hipoteką? Jakie rodzaje […]

Umowa o dożywocie - na czym polega?

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie to jedna ze starszych konstrukcji prawnych, która pozwala przekazać własność nieruchomości, przy zagwarantowaniu dotychczasowemu jej właścicielowi miejsca zamieszkania, utrzymania i opieki. Ze względu na swój charakter, z tym rodzajem umowy w praktyce najczęściej można spotkać się przy przekazywaniu domów, mieszkań czy gospodarstw rolnych z pokolenia na pokolenie. Wówczas nabywca mieszka wraz z […]

umowa deweloperska

Umowa deweloperska

Kupno mieszkania jest kosztowną inwestycją, która niejednokrotnie wymaga zaciągnięcia kredytu hipotecznego. W przypadku kupna mieszkania na rynku pierwotnym często zawierana jest tzw. umowa deweloperska, jedna z najpopularniejszych form umów zawieranych na rynku nieruchomości.  Czym jest umowa deweloperska? Umowa deweloperska to umowa, w której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu (lub domu […]

majątek wspólny a majątek osobisty

Majątek wspólny a majątek osobisty

Co należy do kogo? W prawie polskim zasadą ogólną jest, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. […]